Přejít na obsah


Fotka
- - - - -

Rozhovor s DarkLord Reviewerem

Příspěvek od mikisi , 14 říjen 2013 · 457 Zobrazení

Rozhovor s DarkLord Reviewerem Mikisi: Reviewerem jsi od roku 2009, jestli se nemýlím, tak jsi momentálně služebně nejstarším českým reviewerem.
DarkLord: To není tak úplně přesné - zvolen jsem byl přesně 1. 5. 2009, a to ještě spolu s kolegou Bohemianem, který však obdržel rozhodnutí o zvolení asi o hodinu dříve, než já, takže fakticky je momentálně nejstarším českým reviewerem on :-)

Mikisi: Jaký je DarkLord dnes a jaký byl před dvěma a půl lety, když začínal a nikdo nevěděl, kdo se skrývá pod nickem DarkLord? Měl jsi nějaké ideály, které jsi chtěl prosazovat nebo od začátku jsi tušil, co vše obnáší práce Reviewera a šel jsi do toho bez iluzí?
DarkLord: Iluze jsem neměl moc žádné, spíše jsem byl poměrně mladý a to byl důsledek i některých přehmatů, kterých jsem se zpočátku své činnosti dopustil. Asi jsem si ale nedokázal přesně představit, nakolik tato funkce může sebrat člověku času, energie, jaké může udělat problémy v rodině apod.
Pravdou ovšem je, že před dvěma lety byla situace úplně jiná, než dnes - zdaleka nebylo tolik keší, tolik problémů, neexistovaly fenomény typu obrazců, power-trailů a ownerů v podobě státních a jiných institucí - věci, které musíme řešit dnes.

Mikisi: Až tak do tvého života zasahuje tato služba komunitě, že z toho jsou i starosti typu problémů v rodině atd.? Kolik času ti zabere práce reviewera?

DarkLord: Mám štěstí, že zrovna mě rodina i přítelkyně v mé službě komunitě podporují, ale ne všichni kolegové jsou na tom stejně, ono se to nezdá, ale člověku to změní celý život a vůbec přístup ke geocachingu, který už po zvolení není takový, jaký býval dosud.
Kolik času schvalování zabere, to se nedá paušálně říci. Záleží jednak na sezóně (na jaře a v létě je keší ke schválení více, než na podzim a v zimě), zda mám čas projít veškeré nové keše, došlé e-maily s žádostmi apod. každý den či mi další mé povinnosti dovolí se podívat na frontu jen jednou za několik dní. Ale v průměru 2-4 hodiny denně.
Mikisi: Pověz mi co ti na práci zabere nejvíce času?
DarkLord: Pravděpodobně vyřizování e-mailů se žádostmi - o přesun, o ověření kolizí, Needs Archive logy atd. A pak také kontrola, zda u keše, kterou jsem již v minulosti převzal z fronty, a vytknul u ní nějaké vady, owner opravil vše a to správně.
Samotné prvotní setkání s úplně novou keší tak časově náročné není (pokud nejde o nějakou tradičně kontroverzní záležitost jako je např. keš ukrytá na konstrukci mostu, u které je nutný velmi podrobný přístup), jelikož mám k dispozici předepsané šablony k jednotlivým chybám, které stačí pouze zkopírovat do Reviewer note a odeslat. Ale i přesto to rovněž zabere hodně času, protože jen v mých krajích přibude týdně 50 - 100 keší.
Mikisi: Určitě ti zabere spoustu času komunikace s cacherama a co taková určitá monotonnost práce?
DarkLord: Ano, chyby jsou stále se opakující se dokolečka. Naštěstí máme šikovný prográmek s šablonami k různým chybám (ty si samozřejmě vytváříme sami), takže je to celkem rychlé, ale i tak. Kvůli tomu se snažím čím dál tím více zefektivnit práci různými GM scripty apod., aby to nebyla jen velká otročina. Někteří kolegové nemají takovou zbytečnou trpělivost jako já a keš s mnoha chybami prostě z fronty vyřadí bez vyjmenování chyb. Já k tomuto způsobu ale již také spěju, jelikož v poslední době to jde s úrovní listingů poměrně z kopce - owneři jsou příliš pohodlní přečíst si nebo zeptat se zkušenějších, jak jej správně založit. I když výjimky se také najdou.

Vložený obrázek


Mikisi: To je zajímavé - myslel jsem si, že posuzování je hlavně ruční. Že se ti zobrazí kolize automaticky, to jsem věděl, ale že se ti jednotlivé žádosti vyhodnotí dle chyb, to jsem netušil.
DarkLord: Ale ano, je to z větší části "ruční". Rev. rozhraní nám zobrazí kolizi (jenže jen díky scriptu, v originální verzi si musíš přejít ještě na jinou stránku, kde projdeš veškeré keše a jejich wpty. v okolí), zobrazí nám chybějícího Vozíčkáře, datum eventu, které je už pod 14 dní, zobrazí nám, zda není keš v jiném kraji, než má být, ale na zbytek si musíš přijít sám.
A jak říkám - to vše jen díky jednomu reviewerovi, co vytváří GM scripty.
V každém případě ale musíš ty chyby ownerovi vypsat. Takže abych ty texty nemusel psát ručně, mám je předpřipravené v jednom programu a označené nějakým názvem. Takže když pak kliknu např. na položku Diakritika, do schránky se mi uloží text:
Prosím o odstranění diakritiky z názvu keše - snáze se poté dá dohledat a navíc, některé programy pro GC s ní mívají problémy.
A já jej následně mohu pomocí Ctrl+V zkopírovat do Reviewer note.
Uvažuji už delší dobu o zorganizování osvětového eventu, kde by se i ukázal postup schvalování, ale zatím je to jen ve fázi přemýšlení.
Mikisi: Jak se díváš na fenomény dnešní doby? Myslíš, že to jsou jen dočasné trendy?
DarkLord: Co se týče zmíněných fenoménů, myslím, že budou čím dál více přibývat. Obrazce jsou zajímavé jednak právě tím svým tvarem - lidi si rádi hrají, dělají mapičky a statistiky, takže mít v profilu odlovený obrázek je láká. Power-traily jsou zase snadným způsobem rychle nahonit pár desítek bodů relativně snadno a poskočit tak ve statistice zase dále. No a vzhledem k tomu, že z GC se pomalu stává nový český národní sport, tak je jasné, že se jej budou stále častěji chytat různé komerční společnosti, ale i státní instituce, neboť je to snadný a hlavně levný způsob propagace jejich cílů.
Mikisi: Zmiňuješ nově přibyvší keše zakládané různými organizacemi. Jaká je s těmito firmami komunikace? Maji základní povědomí o geocachingu nebo se stává, že o GC "nic" neví? A jak vnímáš tento druh keší?
DarkLord: Zatím překvapivě až na výjimky nejde o soukromé, ale veřejné instituce. Je skutečně zajímavé, že založit keš u každé ze svých provozoven zatím např. nenapadlo žádného provozovatele nejmenovaných rychlých občerstvení. Takže těmito zakladateli jsou momentálně spíše kraje, obce, různá informační centra, národní parky apod. Byl tu dokonce jeden či dva pokusy o politické zneužití GC, ale to bylo včas zaraženo.
Musím říci, že komunikace je celkem dobrá (až na poslední jmenovaný případ, kdy bylo kolegovi pro neschválení dokonce snad vyhrožováno), mají v listinzích chyby, jako každý druhý, ale našima radama se řídí a často si i pro založení keše přímo "najmou" nějakého zkušenějšího cachera.
A jaký na ně mám názor? Inu, už jsem zmínil, že z geocachingu je nový národní sport, takže toto je jen přirozený vývoj. A pokud vím, Groudspeak tyto aktivity podporuje.
Mikisi: Když zmiňuješ vyhrožování. Stává se často, že owner keše, kterou ty nebo kolegové neschválí nebo máte nějaké výhrady, začne se domáhat publikace nevybíravým způsobem? Nebo stává se ti, že třeba i na eventech někteří kačeří mají potřebu si osobně vynutit změnu tvého názoru ?
DarkLord: První jmenované se mi samozřejmě už několikrát stalo. Budu-li citovat z jednoho neschváleného eventu, tak komunikace občas probíhá i takto:
Já:
Zdravím.
Obávám se, že dle pravidel nelze eventy publikovat méně, než 14 dní před konáním. Listing jsi odeslal ke schválení 11. 4., má se konat 16., což je za 5 dní a jako takové je schválení nepřípustné.
DarkLord Reviewer
Owner:
Ty jsi vážně idiot...Téměř s každým se domluvím, ale s idiotem se mi to ještě nepodařilo nikdy. Dnes jsem se opět přesvědčil.
Na eventech se mě spíše lidé ptají na různé dotazy, nadávek jsem zatím moc na svou adresu nezaslechl, asi si je špitají za mými zády :-) . Ale někteří si jistě vzpomenou na inzultaci jednoho bývalého reviewera na eventu cacherem pro rozpory v jejich názorech.
Mikisi: Na jednu stranu to je neuvěřitelná drzost, ale musím se tomu smát, protože reakce mi přijde tak neuvěřitelná.
DarkLord: Také mě to celkem pobavilo - zvlášť ta ironie, kdy (jelikož debata dále pokračovala) já stále reagoval slušným a věcným tónem, zatímco daný owner odpovídal tímto způsobem. Ale to patří k funkci reviewera, je to jedna z mála věcí, co mi tato práce dala - naučil jsem se nebrat to osobně a pouštět to jedním uchem tam a druhým ven.

Vložený obrázek


Mikisi: Je nějaký všeobecný nešvar při zakládání keší, který by jsi rád zmínil?
DarkLord: Je několik klasických chyb, které se stále dokola opakují, i přes veškerou osvětu, o kterou se snažíme: 1. chybějící atributy, 2. chybějící skutečné souřadnice keše ve waypointu Final location u mysterek a multicachí, 3. Označování nefyzických stagí (tj. takových, kde se typicky pouze např. počítají okna) jako Stage of Multicache, 4. chybějící atribut Vozíčkář pro terén 1*, 5. diakritika v názvu keše.
A samozřejmě kolize s jinými cachemi. Často je to chyba ownerů, kteří se nepodívají na mapu, aby se přesvědčili, že jejich keš v kolizi není nebo také nemají odlovené veškeré multi či mystery v okolí. Ale stejně tak je to už dáno přílišným zakešováním republiky, jelikož nalézt dnes místo bez kolize je poměrně problém.
Mikisi: Ve Francii jsem si povídal s kačery o francouzským reviewerovi a nabyl jsem dojmu, že si svůj region drží pevnou rukou. např. nepublikuje Power Traily a jen tak něco nepustí do světa. Myslíš, že si takový přístup může dovolit díky málo rozvinuté komunitě ve Francii? U nás předpokládám by se určitě někdo našel, co by si stěžoval rovnou na Groundspeaku a touto cestou by se domáhal publikace. Jaké jsou vlastně možnosti Reviewerů ovlivnit kvalitu keší?
DarkLord: Čas od času zaslechnu nějaké informace o přístupech reviewerů v jiných zemích, které nejsou tak úplně v souladu s pravidly. Samozřejmě máš pravdu, že je to dáno komunitou a rozšířeností geocachingu a dále regionálními zvyklostmi, ale i tak mě tyto zkazky velice překvapují. Domnívám se proto, že dozvěděl-li by se o nich Groundspeak, musel by daný reviewer zjednat ihned nápravu.
Obecně často první logy u keší, které mají velice stručný, absolutně o ničem nevypovídající listing, navíc plný gramatických chyb, jsou ve stylu: "Jak tohle mohl reviewer schválit?"
Bohužel nejsme žádní arbitři elegantiarum, abychom určovali, jak má listing vypadat. Snažíme se samozřejmě všemocně působit na autory, aby je rozšířili, opravili atd., ale na rozdíl od jiných chyb nemůžeme toto zcela vynutit.
Pamatuji si proto na jeden svůj případ, kdy owner ukryl keš u TOI-TOIky a listing obsahoval pouze slova: Keš je u latrýny. Ač jsem vedl po poměrně dlouhou dobu debatu s ownerem na téma, jak by měl listing trochu vypadat, nakonec jsem byl přinucen keš publikovat - a to na základě příkazu shora po ownerově stížnosti na můj postup.
Mikisi: Takže si i zažil, že si někdo u Groundspeaku stěžoval. Stává se to často? A zažil jsi případy kdy tě naopak Groundspeak podržel?
DarkLord: Ano, samozřejmě, není to zase tak neobvyklé. Ale musím říct, že toto byl prakticky jediný případ, kdy můj postup neschválili. Ostatně není se čemu divit - jak jsem již řekl, pokud reviewer postupuje striktně podle pravidel, může počítat i s podporou vedení. V tomto případě jsem se ale ještě v důsledku své mladické naivity pokoušel o "geocaching lepší", což pak – po právu - nebylo od nadřízených kvitováno.
Mikisi: Vím, že nejsi velkým zastáncem MegaEventu v podobě jaký jsme měli možnost tento rok zažít v Nebílovech. Sám jsem absolvoval pár MegaEventů po celé Evropě a setkal jsem se jak s tradičním pojetím eventu (postaru) tak i dalo by se říct s eventy organizačně připravenými na profesionální úrovni (komerční). Každé pojetí má něco do sebe. Myslím, že v tak silně rozvinuté české komunitě je místo i na akce typu Nebílovy – co ti na tom nejvíce vadí?
DarkLord: Tak to není ovšem otázka na reviewera, ale na cachera - a já důsledně tyto dvě roviny odděluji. Takže budu-li jako reviewer požádán organizátory sebekomerčnějšího ME, abych za ně loboval u GS, pak to udělám ve stejné míře, jako u takového ME, který by svým pojetím vyhovoval mně. Ostatně je to věc, kterou příliš komunita nechápe obecně - jako cacheři např. rádi půjdeme lézt po mostní konstrukci Nuseláku, ale jako revieweři nemůžeme takovouto keš publikovat.
Ale vrátím-li se k původní otázce, tak názor Sutecha na tyto akce je myslím poměrně známý. Překvapilo mě spíše, jak často jsem soukromně slyšel od různých lidí připomínky, ale nikde jsem neslyšel je vyjádřit veřejně. Až tehdy, když jsem na gc.cz nadhodil svůj názor, najednou se ke mně přidalo veliké množství lidí.
Nikomu nechci nic vnucovat, každý máme jiné priority, jiné záliby a vnímání. Takže líbí-li se někomu pouze koukat na výstavu trackovatelných předmětů, proč ne. Ale mít na cacherské akci vystoupení estrádních umělců? To je myslím posun geocachingu, kde by dle mého názoru už opravdu neměl být (byť je to opět asi jen přirozený vývoj).
Abych nebyl pochopen špatně - proti organizátorům nemám ničeho a naopak je velice obdivuji, jak skvěle dokázali tak velkou akci zorganizovat. Ale jako cacher jsem je prosil a prosím je tímto pro nějaký budoucí ročník znovu - nebylo by lepší využít vaše kvality spíše na přípravu většího počtu doprovodných, cacherských akcí, než na zajištění estrády?
Mikisi: Česká komunita je jedna z nejaktivnějších komunit na světě, troufám si říct, že v aktivitě jsme hned za Německem, které je číslo jedna na světě. Co si myslíš o české komunitě?
DarkLord: Česká komunita má stejně jako každá jiná své klady i zápory. Hodně se tu např. lpí na pravidlech a snaze je přesně vykládat. To je něco, co takový Američan neudělá, pravidla jsou psána sice velice obecně, ale nikdo se nesnaží přijít na to, jak je obejít, jak uargumentovat reviewera, že jejich výklad může být i odlišný.
Na druhou stranu toto "brblání" je i výhoda, jelikož se nebojíme ownerovi říct, co je na jeho keši špatně, lépe mu zaměřit souřadnice a logovat Needs Archive logy, aby se eliminovaly keše v rozporu s pravidly. V zahraničí jsem se bohužel s tímto pozitivním přístupem nesetkal - keše jsou špatně zaměřené a nikdo to v logu nenapíše, natož nekontaktuje reviewera s žádostí o nápravu. Časté jsou rovněž špatně zvolené typy keší nebo keše disablované i více, než rok, aniž by s tím kdokoliv něco dělal. Takže to je pochybně klad české komunity, že má snahu vyeliminovat chyby ownera či i reviewera, neboť ani my nemůžeme v tom množství postihnout vše.
Mikisi: Jaká je tvá vize budoucnosti geocachingu ?
DarkLord: Nepříjde-li nový fenomén, který by se stal populárnějším, než GC a tak od našeho koníčku odlákal část současných, ale i potencionálních hráčů, pak vidím budoucnost především ještě v jeho masivnějším rozšíření. Občas s nadsázkou říkám, že z mudlů uděláme menšinu. S tím samozřejmě přijde mnoho problémů, které jsou tu už dnes, a o kterých jsme tu dnes již hovořili - procentuelní úbytek krásných a propracovaných keší na úkor: 1. keší o ničem, 2. keší, kde jde pouze o počet, ne o zážitky (tj. power-traily a obrazce), 3. keší, u kterých jde jen o to, potrápit cachery (tj. "pětkové" mystery, keše s "pětkovým" terénem a nebo ještě lépe oboje). Ani jeden z výše uvedených typů (snad až na bod 1) není špatný sám o sobě - i takové krabičky musí vznikat, protože každý chceme od GC trochu něco jiného. Já však mluvím o jejich neúměrném rozšíření na úkor........"obyčejných" keší na nějakém pěkném místě v přírodě nebo i městě.
Další vize je pak větší propojení GC s dalšími sférami našeho života a snaha tento fenomén využít pro cíle různých skupin a organizací. Vždyť když si geocachingu všimlo i Ministerstvo financí a na jeho principech pořádá nějakou soutěž, je to více, než vypovídající.
A samozřejmě - keší (ať už budou jakékoliv), bude neúměrně přibývat. Již nyní potřebujeme šestého!!! reviewera v naší malé zemičce, o takovém čísle si nemůže taková Francie či Polsko vůbec zdát.

Vložený obrázek

Mikisi: Co ještě můžeme čekat, že Groundspeak nového vymyslí? Máš nějaké signály, co se chystá nového?
DarkLord: Plány určitě nějaké jsou a souvisejí především s přiblížením se jak geocachingu samotného, tak i webu gc.com moderním trendům, ale je to věc, o které nemohu podrobněji mluvit, jelikož jde o interní informace.
Mikisi: Životnost Reviewera je pochopitelně omezena chutí tuto činnost dělat – jak dlouho tě tato práce ještě bude bavit nebo jinými slovy jak dlouho ještě to s námi vydržíš :-) ? Případně co bys chtěl ještě ve své práci udělat?
DarkLord: Říká se, že průměrná životnost reviewera je 2 roky. Já už o půl roku přesluhuji a zatím se ještě do důchodu nechystám. Ale bude to hodně záležet na času a na tom, zda pro mě bude vývoj GC v Čechách i nadále snesitelným či nikoliv. Mimochodem, je zajímavé, že mnoho reviewerů poté, co skončí ve funkci, skončí i částečně či zcela s GC jako takovým.
A co bych ještě chtěl udělat? Ve vztahu k funkci jako takové především připravit budoucí reviewery na tuto práci, aby ji dělali duchu zásad, které se tu kdysi stanovili již za našich předchůdců, a ke kterým jsme i doufám my přispěli svou troškou.
Ve vztahu ke komunitě bych pak rád (ale je to obávám se velice naivní přání) více propagoval osvětu ohledně zakládání keší, aby se eliminovaly některé zcela zbytečné chyby, na které by každý owner přišel jen při prvním přečtení pravidel. V této souvislosti jsem nedávno i rozšířil svůj profil na gc.com, kde jsem se snažil systematicky rozdělit a popsat veškeré dominantní nedostatky - snad si jej alespoň někdo přečte.
Ve vztahu ke Grounspeaku mám veliký sen - aby až se rozhodnou založit v Evropě svou pobočku, byla právě v Čechách.
A konečně já sám jako cacher bych byl rád, kdyby se našlo zase pár takových ownerů, kteří budou zakládat krabičky na pěkných místech s rozumnou obtížností a terénem a ne nutně všude dávat O/T 5/5.
Mikisi: Zmíním se o tvé zásluze, že gc.com je taky v českém jazyce. Děláš překlady webu nebo i jiných věcí pro Groundspeak? Nedávno když Erick Schudiske (manažer pro styk s veřejnosti a medii Groundspeaku) kontaktoval české weby, tak je kontaktoval v češtině. Překládal jsi i tuto komunikaci nebo na to mají někoho jiného u nich v USA.
DarkLord: Překladu gc.com se dnes již bohužel nemohu kvůli nedostatku času příliš věnovat a tak pouze dělám jakéhosi supervizora práce jiných překladatelů. Ale je pravdou, že jsem překlad u Groundspeaku inicioval a i následně prosazoval, takže čeština byla nakonec jednou vůbec z prvních uveřejněných neanglických mutací.
Naneštěstí se překlad stránek nyní ubírá směrem k textům, které nejsou zase tolik na očích, zatímco např. Account Details a jiné důležité stránky jsou dodnes češtinou zcela nepoznamenané. Ale snad i na ně jednou dojde.
Mimo to pro GS často překládám různé další texty, např. jsem dělal brožurku se základními informacemi o tom, co vůbec GC je (ke stažení na webu) a spolupracoval jsem např. i na překladu oficiální GC-aplikace pro smartphony.
V každém případě si ale Groundspeak své české komunity váží a předchází si ji (např. uvolnění českého, byť ne příliš povedeného suvenýru mezi prvními ve světě po USA, Kanadě a Německu)
Mikisi: Když tě tak poslouchám máš vůbec čas kešovat? :-)
DarkLord: To je právě zajímavé - nejen, že ten čas není (někdy si ale zajdu, dnes jsem třeba s přítelkyní byl), ale především není chuť (viz níže).
Lidi se nás často ptají: "A když vidíš ty finálky mysterek nebo znáš řešení, jak se s tím srovnáváš?" Tak předně není samozřejmě v našich silách si pamatovat v té záplavě keší nějakou konkrétní. Ale ani pak nemáme potřebu luštit si pětkové mysterky stylem - kouknu na finálku a jdu.
Nicméně není to dané ani tak tím, že bychom byli Mirkové Dušínové, ale tím, že nemáme CHUŤ. Jak začneš dělat reviewera, max. do pár měsíců tě přestane lovení bavit.
Já ještě třeba někdy si na něco zajdu, ale jsou i kolegové, co jedou na služebku, nahrajou si keše v okolí, zapnou ráno v autě GPS a večer ji vypnou............bez bodu.
Naprosto bez výjimky všichni čeští revieweři se shodli na tom, že prostě je lovit už ani moc nebaví
Mikisi: Děkuji ti za rozhovor a přeji ti ještě spoustu bezproblémových publikací a ukázněných ownerů :-) . Vzkázal bys něco všem kačerům?
DarkLord: Lidi, nezapomeňte, že to je jen hra! :-)


  • 1Červenec 2024

P Ú S Č P S N
1234567
891011121314
151617181920 21
22232425262728
293031    

Poslední příspěvky

Poslední komentáře

Reklama