Přejít na obsah


Pravidla

Pravidla jsou platná pro všechny servery *.geocaching.cz
 • Na serveru se chovejte slušně. Je zakázáno kohokoliv jakýmkoliv způsobem napadat. Nepoužívejte vulgární výrazy a výrazy které mohou někoho urazit s ohledem na jeho náboženské vyznání, sexuální orientaci či rasu atd.
 • Server je určen zejména k řešení věcných problémů týkajících se geocachingu.
 • Server není určen k veřejnému řešení soukromých problémů, k nesmyslným hádkám a podobným obtěžujícím aktivitám.
 • Zařazujte příspěvky do správné rubriky, nevytvářejte duplicitní vlákna, vlákna pojmenovávejte tak, aby jméno vyjadřovalo jeho podstatu.
 • Necitujte předchozí příspěvek, jestliže to není nezbytně nutné.
 • Snažte se diskutovat k tématu. Pokud se vaše odpověď netýká daného tématu, založte nové.
 • Je zakázáno nabízet a poptávat warez, spam, XXX (porno, erotika) a jiný nelegalní obsah webu.
 • Je zakázáno zveřejňovat finální souřadnice keší a spoilovat postupy řešení bez souhlasu vlastníka keše.
 • Každý uživatel je osobně zodpovědný za každý svůj příspěvek na tomto fóru. Pokud příspěvek obsahuje copyrightem chráněný obsah, automaticky se předpokládá, že autor příspěvku vlastní k tomuto obsahu všechna nezbytná oprávnění a licence.
 • Dodržujte soukromí uživatelů a skupin. Spamování schránek (mail či SZ) či zveřejnění osobních údajů bez výslovného souhlasu dotčeného uživatele je zakázáno.
 • Zákaz reklamy v jakékoliv podobě bez schválení administrátora. Zákaz komerčního prodeje. Za nekomerční prodej lze považovat jednotlivý prodej vlastních použitých věcí, případně rozprodej vlastních věcí, jako je vlastní osobní geocoin apod.
 • Při porušení pravidel může dojít k následujícímu opatření: úprava, smazání nebo moderování textu porušujícího pravidla, zamčení nebo smazání vlákna, dočasné nebo trvalé zablokování uživatele. Opatření bude zvoleno podle míry porušení pravidel a může být použito bez předchozího varování po prvním prohřešku.
 • Pokud dojde na serveru k aktivitě, která sice neporušuje předem daná pravidla, ale administrátor nebo moderátor dojde k názoru, že server nebo uživatele poškozují, je oprávněn použít opatření jako v případě porušení pravidel.
 • Je zakázáno na příspěvky porušující pravidla ve fóru reagovat. Pokud dojde k porušení pravidel, upozorněte administrátora nebo moderátora.
 • Administrátoři, moderátoři a provozovatel nejsou odpovědni za zveřejněné příspěvky
 • Administrátor může na základě vlastního uvážení povolit výjimku z pravidel. V tomto případě neplatí žádný precedens.

Reklama